Wednesday, March 3, 2010Adbusters'dan öneri:
Yaşam biçiminizi (ve kapitalizmin dinamiğini) değiştirmenin basit bir yolu.
A suggestion by Adbusters:
A simple way to change your life style ( and dynamics of capitalism)

Reklamını gördüğünüz hiç bir şeyi almayın
Do not buy anything you see advertised
.
İçgüdüsel olana kadar şiddetli bir bağlılıkla yapın.
Keep on doing devotedly until it becomes instinctively.

No comments:

Post a Comment