Friday, March 12, 2010

"Benzer bir örnek ilkokulda çarpmanın sağlanmasını 9 atarak yapmadır. Çarpmanın sağlanmasını 9 atarak yapmanın mantıksal temeli bölünebilme kurallarına dayanır. Çocuklar bu yaşta bölünebilme kurallarını kavrayacak olgunluğa gelmedikleri için 9 atarak sağlamayla ilgili kuralı ancak ezberleyerek öğrenebilirler. Bu yöntemin uygulanmasında öğrencilerden gelecek olan "Neden 9 atıyoruz da 8 atmıyoruz?" biçimindeki bir soruyu öğretmen "vakti gelince onu da öğreneceksiniz" diyerek cevaplamalıdır."

/

“A similar example is to check your multiplication by way of dropping a 9. The reasoning behind dropping a 9 has its basis in the divisibility rules. Children can only learn this rule relating to the dropping of 9 by way of memorizing since they have not reached the maturity required for them to understand the rules of divisibility. In applying this method the teacher should answer the following question by the following answer: “Why do we drop 9 and not 8?” “you will learn in due time”.”

No comments:

Post a Comment