Saturday, March 6, 2010

bitpazarınaNURyağdı / itfelldownNURtofleamarket
(Hazırlığı sürmekte olan projenin ilk fotoğrafları / First photos from a project which still goes on
)

Proje ilhamını Nur'un (Muşkara) giysilerinden aldı. / The project gets its inspiration from Nur Muskara's clothes.

Nur giysi tercihi ile hepimizin, herkesin ilgisini çeker. Elbise, bluz, pantalon hatta ayakkabılarına cesaret isteyen müdehalelerde bulunur ve gerçekten "ilginç" bir tarz yaratır. Salonunun mutfak olan tarafında nerdeyse bir terzi atölyesi oluşturmuştur. Ordan- burdan, bulduğu-satın aldığı ya da sandıktan çıkardığı giysiler üst üste katlanmış, dikiş makinesinin yanında "dönüştürülmek" için sıra beklerler. / Nur takes our and everybody's attention with her dressing style. She makes brave manipulations on her dresses, waists, trousers, even shoes and creates an 'interesting' style. She transformed the kitchen section of her sitting room almost into a tailor studio. The things that she found-bought randomly or the clothes that she took out from her coffer waits for their 'transformation', folded, next to the sewing machine, one thing on top of other.

Giysiler birincisi kesinlikle trend dışıdır, ikincisi Nur bir "iş" üretir gibi ince ince düşünüp zaman ve emek harcar . Üçüncüsü ve benim için en önemlisi; kocası, ailesi, boyu kadar çocuklarıyla sürdürdüğü geleneksel yaşantısı içinde özel ve dirençli bir duruş kazanır bu giyim tarzıyla. / First of all, she is definitely out of trend, and secondly she thinks on every tiny detail seriously, gives her time and effort to her work as if she produces a 'piece'. Thirdly, and among the most important one for me, she dresses a resistant and special stand within her traditional life style with her husband, family and children who already became grown ups.

Nur'un giysilerinin ve hazırlık sürecenin görsellerinden bir "moda katoloğu" hazırlamak istiyorum. O'nun da yardım ve katkısıyla. / I wanna prepare a 'fashion catalog' out of Nur's clothes and her working process. With her help and support.


No comments:

Post a Comment